Haalbaarheidsonderzoek naar renovatiemogelijkheden complex 204

Uit het eerdere technische onderzoek naar de woningen in Bloemwijk, bleek dat er bouwkundige verschillen zijn tussen de woningen in complex 201 en 204. Naar aanleiding van deze verschillen heeft de klankbordgroep, in samenwerking met De Woonbond, een notitie opgesteld. In de notitie heeft de klankbordgroep aan Van Alckmaer voor Wonen gevraagd een nader haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de renovatiemogelijkheden van complex 204.

Er wordt op dit moment een haalbaarheidsonderzoek gedaan conform de vraagstelling van de klankbordgroep en De Woonbond. De betrokken partijen bij het haalbaarheidsonderzoek zijn: BRTA (architectenbureau), Pieters Bouwtechniek (constructeurs) en Linssen (bouwfysica en installaties). Deze bureaus zijn met goedkeuring van De Woonbond ingeschakeld. In het haalbaarheidsonderzoek worden de volgende 3 berekeningen gemaakt:

  1. Kosten bij volledige sloop en nieuwbouw van complex 204;
  2. Kosten waarbij de woningen van complex 204 worden gerenoveerd conform de normen van Van Alckmaer voor Wonen;
  3. Kosten bij een terughoudende renovatie van complex 204.

De modelberekeningen worden gemaakt voor 2 type woningen, namelijk voor een hoekwoning en tussenwoning van complex 204. Dit betekent dat de woningen in Bloemwijk niet opnieuw visueel worden onderzocht.

Zodra de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn, wordt u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gesteld.