Rapport haalbaarheidsonderzoek renovatiemogelijkheden complex 204

Van Alckmaer voor Wonen heeft onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van twee verschillende varianten van renovatie en één variant van nieuwbouw. Deze varianten zijn vervolgens met elkaar vergeleken. Op basis van de vergelijkingen is een conclusie naar voren gekomen.

De nieuwbouwwoning komt het beste uit de vergelijking. Niet alleen op financieel, maar ook op het gebied van wooncomfort, totale woonlasten, geluidsbestendigheid, duurzaamheid en grootte van de woning, beschouwt Van Alckmaer voor Wonen sloop en nieuwbouw als de beste optie.

Dit betekent dat het eerder genomen sloopbesluit voor zowel complex 201 als complex 204 gehandhaafd blijft.

Hieronder kunt u het rapport van het haalbaarheidsonderzoek naar de renovatiemogelijkheden van complex 204 downloaden.