Het Sociaal Plan

De voorbereidingen van het Sociaal Plan zijn in volle gang. In het Sociaal Plan vindt u straks belangrijke informatie over de komende periode. Vooral uw rechten, plichten, de voorzieningen en de tegemoetkomingen die Van Alckmaer voor Wonen tijdens het proces biedt, worden in het Sociaal Plan uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan stadsvernieuwingsurgentie en de verhuiskostenvergoeding.

Tijdens de bewonersavonden in februari 2018 heeft Van Alckmaer voor Wonen aangegeven dat het Sociaal Plan eind april 2018 gereed zou zijn. Na overleg met de klankbordgroep is gebleken dat april 2018 helaas niet haalbaar is. Het opstellen en vaststellen van het Sociaal Plan vereist grote zorgvuldigheid en goed onderling overleg. De klankbordgroep heeft meer tijd nodig om belangrijke onderwerpen voor het Sociaal Plan met de bewoners en De Woonbond te bespreken. Tevens kan het Sociaal Plan pas definitief worden gemaakt nadat het haalbaarheidsonderzoek naar de renovatiemogelijkheden van complex 204 is afgerond.

Naar verwachting wordt het Sociaal Plan uiterlijk eind juni 2018 huis aan huis verspreid.