Wat gaan we doen?

Op deze pagina leest u alle stappen die worden genomen om tot een goed plan voor een vernieuwde Bloemwijk te komen.

 • Stap 1 Bewonersavond introductie

  De eerst stap waren de bewonersavonden op 11 en 12 juli 2017. Op deze avonden hebben we verteld wat de aanleiding is voor het traject, hoe het proces eruitziet, wat de uitgangspunten zijn, welke partijen er ondersteuning verlenen aan Van Alckmaer en op welke manier we willen samenwerken met de bewoners.

 • Stap 2 Onderzoek

  Omdat Van Alckmaer wilde weten wat de technische staat van de woningen in Bloemwijk is, is onderzoek gedaan naar de bouwkundige en technische staat van de woningen van Van Alckmaer in het plangebied. Na een eerste visueel onderzoek in het najaar van 2017 is vervolgens een verdergaand constructief onderzoek uitgevoerd, wat half februari 2018 was afgerond. Een samenvatting van dit onderzoek vindt u bij Verslagen.

 • Stap 3 Individueel huisbezoek

  Tevens is in het najaar van 2017 een woonwensenonderzoek uitgevoerd. De informatie die hieruit is voortgekomen, wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Een samenvatting van dit onderzoek vindt u bij Verslagen.

 • Stap 4 Bewonersavond resultaten onderzoek

  Nadat de onderzoeken waren afgerond, heeft Van Alckmaer de resultaten bestudeerd en besloten dat de woningen in het plangebied worden gesloopt. Tijdens twee bewonersavonden op 20 en 22 februari 2018 zijn de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd aan de bewoners. Een kort verslag van deze avonden vindt u bij Verslagen.

 • Stap 5 Sociaal plan

  Van Alckmaer gaat samen met de Woonbond en de klankbordgroep een sociaal plan opstellen. In het sociaal plan worden de rechten en plichten van de bewoners in Bloemwijk vastgelegd. Van Alckmaer zal het sociaal plan eind juni 2018 huis aan huis verspreiden.

 • Stap 6 Inspiratiesessies

  Tijdens de inspiratiesessies inventariseren we ideeën voor de wijk samen met de bewoners die hebben aangegeven actief te willen meedenken.

 • Stap 7 Uitwerken masterplan

  De architect gaat tekenen met de input van bewoners en andere stakeholders. Dit wordt het voorlopige masterplan voor de wijk.

 • Stap 8 Presentatie masterplan

  In het najaar van 2018 presenteren we het voorlopige masterplan aan de bewoners. U kunt daar op reageren.

 • Stap 9 Masterplan definitief

  We verwachten dat het masterplan voor Bloemwijk eind 2018 definitief wordt, waarna we in 2019 gaan beginnen met de concrete invulling van het plan.

© Copyright 2017 - Bloemwijk