Wat gaan we doen?

Op deze pagina leest u alle stappen die worden genomen om tot een goed plan voor een vernieuwde Bloemwijk te komen. De eerste 6 stappen zijn gezet en zijn nu bij stap 7, De werkgroepen. Om deel te nemen aan een werkgroep moet u zich aanmelden voor 31 juli 2019.

 • Stap 1 Bewonersavond introductie

  De eerst stap waren de bewonersavonden op 11 en 12 juli 2017. Op deze avonden hebben we verteld wat de aanleiding is voor het traject, hoe het proces eruitziet, wat de uitgangspunten zijn, welke partijen er ondersteuning verlenen aan Van Alckmaer en op welke manier we willen samenwerken met de bewoners.

 • Stap 2 Onderzoek

  Omdat Van Alckmaer wilde weten wat de technische staat van de woningen in Bloemwijk is, is onderzoek gedaan naar de bouwkundige en technische staat van de woningen van Van Alckmaer in het plangebied. Na een eerste visueel onderzoek in het najaar van 2017 is vervolgens een verdergaand constructief onderzoek uitgevoerd, wat half februari 2018 was afgerond. Een samenvatting van dit onderzoek vindt u bij Verslagen.

 • Stap 3 Individueel huisbezoek

  Tevens is in het najaar van 2017 een woonwensenonderzoek uitgevoerd. De informatie die hieruit is voortgekomen, wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Een samenvatting van dit onderzoek vindt u bij Verslagen.

 • Stap 4 Bewonersavond resultaten onderzoek

  Nadat de onderzoeken waren afgerond, heeft Van Alckmaer de resultaten bestudeerd en besloten dat de woningen in het plangebied worden gesloopt. Tijdens twee bewonersavonden op 20 en 22 februari 2018 zijn de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd aan de bewoners. Een kort verslag van deze avonden vindt u bij Verslagen.

 • Stap 5 Sociaal plan

  Van Alckmaer gaat samen met de Woonbond en de Klankbordgroep Bloemwijk een sociaal plan opstellen. In het sociaal plan worden de rechten en plichten van de bewoners in Bloemwijk vastgelegd. Iedere huurder binnen het plangebied heeft op donderdag 25 april het Sociaal plan een samenvatting van het Sociaal plan in een bewaarmap ontvangen.

 • Stap 6 Inspiratiesessies

  Tijdens de inspiratiesessies inventariseren we ideeën voor de wijk samen met de bewoners die hebben aangegeven actief te willen meedenken. Elke bewoner binnen het plangebied kan zich aanmelden tot 16 mei 2019. De inspiratiesessies worden georganiseerd op maandag 27  en dinsdag 28 mei 2019.

 • Stap 7 De werkgroepen

  De werkgroepen komen in de periode van september tot en met november 2019 ongeveer 2 á 3 keer bij elkaar.

 • Stap 8 Uitwerken masterplan

  De architect gaat tekenen met de input van bewoners en andere stakeholders. Dit wordt het concept masterplan.

 • Stap 9 Presentatie masterplan

  Op 19 december 2019 is het concept masterplan tijdens een inloopbijeenkomst in de Vest gepresenteerd. Met de wensen die bewoners en omwonenden aan Van Alckmaer hebben meegegeven is gewerkt aan het definitief masterplan.

 • Stap 10 Masterplan definitief

  Op maandag 9 maart 2020 tussen 16.00 en 20.00 uur is iedereen van harte welkom om het definitieve masterplan in het ontmoetingscentrum aan de Eikelenbergstraat te bekijken. Bewoners en omwonenden ontvangen een uitnodiging.

© Copyright 2017 - Bloemwijk