Samen puzzelen

De nog lege maquettes lagen op de tafels. Dus zonder groen, parkeerplaatsen en de…

De inspiratiesessies komen eraan!

Inspiratie, een prachtig woord met een grote betekenis! We willen graag inspiratie…

Het Sociaal plan is definitief!

Met enige trots treft u na een lange periode het volledig Sociaal plan aan en een…

Haalbaarheidsonderzoek naar renovatiemogelijkheden complex 204

Uit het eerdere technische onderzoek naar de woningen in Bloemwijk, bleek dat er…

Het Sociaal Plan

De voorbereidingen van het Sociaal Plan zijn in volle gang. In het Sociaal Plan vindt…

De klankbordgroep

Terugblik bewonersavonden