Bloemwijk Wortelt

  Participatieproject Bloemwijk Wortelt Op 9 februari 2024 was de kick off…

Voortgang Werkzaamheden

Voortgang werkzaamheden

Aankondiging start werkzaamheden

Start werkzaamheden

Bloemwijk bundel

Als onderdeel van het project 'Aangenaam, Bloemwijk' zijn de architectonische…

Huurdersinformatie de nieuwe bloemwijk

Beste Lezer, Hieronder vindt u de link naar de huurdersinformatie van de nieuwe…

Masterplan Bloemwijk

Zie hier de samenvatting van het Masterplan. Zie hier het Masterplan (uitge…

Het definitief plan

Op maandag 9 maart 2020 tijdens een inloopbijeenkomst is het definitief plan gepresenteerd…

Klankbordgroep langs de deuren

Het Sociaal plan is in april dit jaar bezorgd bij alle bewoners. De Klankbordgroep…

Samen puzzelen

De nog lege maquettes lagen op de tafels. Dus zonder groen, parkeerplaatsen en de…