Huurdersinformatie de nieuwe bloemwijk

Beste Lezer, Hieronder vindt u de link naar de huurdersinformatie van de nieuwe…

Masterplan Bloemwijk

Zie hier de samenvatting van het Masterplan. Zie hier het Masterplan (uitge…

Het definitief plan

Op maandag 9 maart 2020 tijdens een inloopbijeenkomst is het definitief plan gepresenteerd…

Klankbordgroep langs de deuren

Het Sociaal plan is in april dit jaar bezorgd bij alle bewoners. De Klankbordgroep…

Samen puzzelen

De nog lege maquettes lagen op de tafels. Dus zonder groen, parkeerplaatsen en de…

De inspiratiesessies komen eraan!

Inspiratie, een prachtig woord met een grote betekenis! We willen graag inspiratie…

Het Sociaal plan is definitief!

Met enige trots treft u na een lange periode het volledig Sociaal plan aan en een…

Haalbaarheidsonderzoek naar renovatiemogelijkheden complex 204

Uit het eerdere technische onderzoek naar de woningen in Bloemwijk, bleek dat er…

Het Sociaal Plan

De voorbereidingen van het Sociaal Plan zijn in volle gang. In het Sociaal Plan vindt…