Een begrijpelijke, maar heftige boodschap

Verslag 20 en 22 februari bewonersavond Bloemwijk

Op 20 en 22 februari 2018 hebben twee bewonersavonden plaatsgevonden. Tijdens de bewonersavonden zijn – aan de huurders van Van Alckmaer in Bloemwijk – de resultaten van het constructieve onderzoek en het woonwensenonderzoek gepresenteerd. Ook zijn de kandidaten van de klankbordgroep en de medewerkers van De Woonbond voorgesteld.

Na het eerste visuele onderzoek van Kontek naar de woningen in Bloemwijk, waren onder andere de ‘uitbuikende’ gevels reden voor Van Alckmaer om Pieters Bouwtechniek te vragen een aanvullend constructief onderzoek uit te voeren. Tijdens de bewonersavonden heeft Maurizio Martina van Pieters Bouwtechniek uitgelegd hoe het constructieve onderzoek is uitgevoerd en wat de resultaten waren. In totaal heeft Pieters Bouwtechniek 48 woningen in Bloemwijk onderzocht. Tijdens het onderzoek heeft Pieters Bouwtechniek onder andere gevels en vloeren opengemaakt en bakstenen uit de buitenste gevelmuur gehaald om de kwaliteit te onderzoeken. Verder zijn er gaten in de grond gemaakt om de funderingen te beoordelen en in de begane grondvloeren om de constructie te onderzoeken.

De onderzoeksresultaten vielen tegen. In het oudste deel van de wijk (van de Eikelenbergstraat tot de Boomkampstraat) bleek het metselwerk van de binnen- en buitenmuren zeer slecht te zijn. De staat van de funderingen was voldoende, maar de funderingen kunnen in de toekomst niet meer gewicht dragen dan nu. Dit betekent dat grootschalige renovatie geen optie is. Grootschalige renovatie brengt namelijk altijd verzwaringen met zich mee. Verder is gebleken dat de begane grondvloeren vervangen moeten worden om voldoende isolatie aan te kunnen brengen en om vochtproblemen tegen te gaan. Ook de dakpannen en dakbedekking zijn aan vervanging toe.

In het deel van de Boomkampstraat tot aan de C.W. Bruinvisstraat, dat een aantal jaar later is gebouwd, zijn de woningen iets minder slecht. Wel moeten ook in dit deel van de wijk de buitenmuren en begane grondvloeren worden vervangen. Ook deze funderingen kunnen geen verzwaringen aan en moeten de daken en afdichtingen worden vervangen.

Fons Köster, directeur van Van Alckmaer, gaf tijdens de bewonersavonden aan dat renovatie helaas niet de bouwtechnische kwaliteit kan bieden die van Alckmaer voor de woningen zoekt. Ook wordt het wooncomfort van de bewoners door renovatie te weinig verbeterd. Er is daarom geen andere optie dan de woningen in Bloemwijk te slopen en nieuwe woningen te bouwen. Het doel is om energieneutrale woningen te bouwen die de komende vijftig tot honderd jaar weer mee kunnen. Een heftige boodschap, die op beide bewonersavonden goed door de bewoners werd ontvangen.

Na de aankondiging van het sloopbesluit volgden nog enkele uitkomsten van het woonwensenonderzoek. De uitkomsten van het woonwensenonderzoek dragen deels bij als input voor de nieuwe wijk. Van Alckmaer wil aan de hand van inspiratiesessies, samen met de bewoners van Bloemwijk, invulling geven aan de vernieuwde Bloemwijk. Nadat de presentatie werd afgesloten, konden de bewoners vragen stellen. Van Alckmaer had bewust gekozen om de vragen individueel te beantwoorden.

De sfeer tijdens de bewonersavonden was gemoedelijk. Hoewel enkele bewoners schrokken van het sloopbesluit, vonden de meeste bewoners het besluit begrijpelijk. De vragen die bewoners stelden, gingen vooral over de gevolgen van het sloopbesluit. Dus: ‘wat betekent het voor mij als de woningen worden gesloopt?’ Van Alckmaer heeft benadrukt dat het proces zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat bewoners altijd contact mogen opnemen met Van Alckmaer.

De volledige presentatie kunt u hier lezen