Artikelen door Renee van Klompenburg

Samen puzzelen

De nog lege maquettes lagen op de tafels. Dus zonder groen, parkeerplaatsen en de verschillende type woningen. Samen met elkaar plaatsten we de puzzelstukjes op de maquette. Sommige tafels hebben meerdere keren gepuzzeld. In totaal zijn er 25 maquettes gemaakt door 140 bewoners en omwonenden. Wil je meer weten over hoe de inspiratiesessies zijn verlopen? Zie […]

De inspiratiesessies komen eraan!

Inspiratie, een prachtig woord met een grote betekenis! We willen graag inspiratie met elkaar delen om zo tot nieuwe ideeën te komen over hoe Bloemwijk eruit zou kunnen zien. Samen met alle bewoners die binnen het plangebied vallen geven wij invulling aan het nieuwe plan. De inspiratiesessies worden gehouden op maandag 27 en dinsdag 28 […]

Het Sociaal plan is definitief!

Met enige trots treft u na een lange periode het volledig Sociaal plan aan en een samenvatting van het Sociaal plan. Het Sociaal plan is samen met de Klankbordgroep Bloemwijk tot stand gekomen, waar ook de Woonbond bij betrokken is geweest. Klik hier voor de Samenvatting van het Sociaal plan Klik hier voor het volledig […]

Haalbaarheidsonderzoek naar renovatiemogelijkheden complex 204

Uit het eerdere technische onderzoek naar de woningen in Bloemwijk, bleek dat er bouwkundige verschillen zijn tussen de woningen in complex 201 en 204. Naar aanleiding van deze verschillen heeft de klankbordgroep, in samenwerking met De Woonbond, een notitie opgesteld. In de notitie heeft de klankbordgroep aan Van Alckmaer voor Wonen gevraagd een nader haalbaarheidsonderzoek te […]

Het Sociaal Plan

De voorbereidingen van het Sociaal Plan zijn in volle gang. In het Sociaal Plan vindt u straks belangrijke informatie over de komende periode. Vooral uw rechten, plichten, de voorzieningen en de tegemoetkomingen die Van Alckmaer voor Wonen tijdens het proces biedt, worden in het Sociaal Plan uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan stadsvernieuwingsurgentie en de verhuiskostenvergoeding. Tijdens […]