Samen puzzelen

De nog lege maquettes lagen op de tafels. Dus zonder groen, parkeerplaatsen en de verschillende type woningen. Samen met elkaar plaatsten we de puzzelstukjes op de maquette. Sommige tafels hebben meerdere keren gepuzzeld. In totaal zijn er 25 maquettes gemaakt door 140 bewoners en omwonenden.

Wil je meer weten over hoe de inspiratiesessies zijn verlopen? Zie dan de Nieuwsbrief van juni 2019.

Druk op het plaatje om de maquette te vergroten.