Staat u ingeschreven bij het SVNK?

Niet iedereen in Bloemwijk staat ingeschreven bij het SVNK (sociale verhuurders Noord-Kennemerland) via de website www.svnk.nl. Alle vrijkomende sociale huurwoningen in de regio Noord-Kennemerland worden hier geadverteerd. Het is handig om u wel in te schrijven, omdat uw situatie altijd kan veranderen. Uw kinderen gaan het huis uit, er wordt juist een kind geboren, u komt alleen te staan … Hoe langer u bent ingeschreven, hoe meer kans u maakt op een passende woning voor uw nieuwe situatie.

Heeft u al een inschrijving bij het SVNK? Het aantal jaren dat u heeft opgebouwd, vervalt niet als u na de werkzaamheden in Bloemwijk terugkeert naar de wijk en een woning in deze wijk accepteert.