Planning verschuift

Als gevolg van het aanvullende, constructieve onderzoek zal er in december 2017 geen bewonersbijeenkomst plaatsvinden. We wilden hier immers de resultaten van de onderzoeken en huis-aan-huisgesprekken presenteren en dat kan nog niet. Dat betekent dat de eerstvolgende informatieavond wordt verschoven. Deze bijeenkomst wordt vermoedelijk in februari 2018 gehouden. Over de exacte data wordt u op tijd geïnformeerd.

Bekijk voorlopige planning