Meedenken, hoe dan?

We hebben tijdens de bewonersavonden aangegeven dat we hopen dat de bewoners van Bloemwijk willen meedenken over een vernieuwde wijk. Dat kan op verschillende manieren. Namelijk tijdens de inspiratiesessies. In januari, februari en maart 2018 worden inspiratiesessies gehouden waar iedereen voor is uitgenodigd. Tijdens deze sessies krijgt u inspirerende verhalen van deskundigen over vernieuwingen in woningen, bijvoorbeeld op het gebied van energie, comfort en gemak. Maar ook over afvalverwerking, parkeren, wateropvang en ontmoetingsplekken in de wijk. Vervolgens gaan we op deze avonden daadwerkelijk met elkaar tekenen aan de wijk.

Een tweede manier van meedenken is in een kleinere, vaste klankbordgroep die zich meer bezighoudt met het proces. Dit betekent meer stukken lezen, het proces volgen en in gesprek gaan met ons over vervolgstappen. Dit is dus een soort bewonerscommissie. Deze komt eens per twee maanden bij elkaar en start in februari

U kunt op de website of via de mail of de telefoon aangeven of u wilt meedenken.