Samen puzzelen

De nog lege maquettes lagen op de tafels. Dus zonder groen, parkeerplaatsen en de…