Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u vragen die veel mensen aan ons hebben gesteld, met het antwoord. Sommige vragen kunnen we helaas nog niet beantwoorden.

Als uw vraag er niet bij staat, kunt u ons een mail sturen aan bloemwijk@vanalckmaer.nl We geven u altijd een reactie, ook als het antwoord er misschien nog niet is.

Als het een vraag is, die meerde bewoners bezighoudt, voegen we de vraag toe aan onderstaande lijst. Als u op een vraag in de lijst klikt, ziet u het antwoord.

Om welke woningen gaat het?

Wat gaat Van Alckmaer met de woningen doen?

Zoals wij u op de bewonersavonden van 20 en 22 februari 2018 hebben verteld, is er helaas geen andere optie dan de woningen in Bloemwijk te slopen en nieuwe woningen te bouwen. Uit het technisch onderzoek, dat is uitgevoerd door Pieters Bouwtechniek, blijkt dat onder andere de binnen- en buiten muren, vloeren, daken en funderingen vervangen moeten worden.

Ons uitgangspunt bij renovatie is om een energieneutrale woning te realiseren. Helaas lukt dat niet bij renovatie van de huidige woningen in Bloemwijk, wel bij nieuwbouw. Daarnaast levert grootschalige renovatie, bouwtechnisch en qua wooncomfort, niet op wat Van Alckmaer voor ogen heeft.

Waar moet ik heen als mijn woning wordt gesloopt?

Minimaal 1,5 jaar voordat uw woning wordt gesloopt, krijgt u een speciale urgentieverklaring (stadsvernieuwingsurgentie) waarmee u als woningzoekende voorrang krijgt op woningen die worden geadverteerd via www.svnk.nl. Wij helpen u hierbij als dit nodig is. Bijvoorbeeld als u geen computer heeft.

Heb ik terugkeergarantie?

Alle informatie over de terugkeermogelijkheid naar Bloemwijk wordt in het sociaal plan vastgelegd. Dit sociaal plan wordt in overleg met de klankbordgroep en de Woonbond opgesteld.

Krijg ik een vergoeding bij verhuizing?

Omdat u gedwongen bent uw woning te verlaten, ontvangt u van Van Alckmaer een verhuiskostenvergoeding. De verhuiskostenvergoeding bedraagt €6.095,- (prijspeil maart 2019).
Ieder jaar kan de verhuiskostenvergoeding opnieuw worden geïndexeerd door de overheid.

Als u de woning in Bloemwijk verlaat dan heeft u recht op verhuiskostenvergoeding. U ontvangt deze vergoeding in twee delen. Het eerste deel ad. €5.095,- ontvangt u binnen 2 weken nadat de huurovereenkomst van uw huidige woning schriftelijk is opgezegd. Het resterende deel ad. €1.000,- ontvangt u zodra u de wisselwoning of de plek elders verlaat, en u verhuist naar een woning in onze vernieuwde Bloemwijk (prijspeil maart 2019).

Als u een bewindvoerder heeft of bent toegelaten tot schuldhulpverlening, dan bent u verplicht om uw bewindvoerder of casemanager in te lichten over de verhuiskostenvergoeding.

Eventuele openstaande vorderingen die Van Alckmaer voor Wonen op u heeft, worden verrekend met de verhuiskostenvergoeding.

Krijg ik 1 of 2 keer een verhuiskostenvergoeding bij een wisselwoning?

Bewoners die terugkeren naar Bloemwijk moeten misschien twee keer verhuizen. De eerste verhuizing is naar de tijdelijke wisselwoning of elders bij bijvoorbeeld familie of vrienden. De tweede verhuizing is naar de nieuwbouwwoning in Bloemwijk. Omdat twee keer verhuizen meer geld kost dan één keer verhuizen, ontvangen bewoners die terugkeren en twee keer moeten verhuizen €1.000,- extra verhuiskostenvergoeding. Deze vergoeding telt u op bij de verhuiskostenvergoeding van €6.095,-. Dit betekent dat bewoners die terugkeren naar een nieuwbouwwoning in Bloemwijk én hierdoor twee keer moeten verhuizen, in totaal €7.095,- aan verhuiskostenvergoeding ontvangen. De extra verhuiskostenvergoeding wordt uitgekeerd zodra uw nieuwe woning in Bloemwijk is opgeleverd (prijspeil maart 2019).

Een aantal bewoners die terugkeren naar Bloemwijk kunnen waarschijnlijk in één keer oversteken naar hun nieuwbouwwoning. In dit geval is er geen sprake van twee verhuizingen. Toch kost het inrichten van een nieuwbouwwoning vaak meer geld dan een bestaande woning. Daarom ontvangen bewoners die terugkeren naar Bloemwijk en één keer moeten verhuizen €500,- extra verhuiskostenvergoeding. In dat geval ontvangt u dus in totaal €6.595,-. De extra verhuiskostenvergoeding wordt uitgekeerd zodra uw nieuwe woning in Bloemwijk is opgeleverd (prijspeil 2019).

Krijg ik – naast de verhuiskostenvergoeding – ook een vergoeding voor mijn huidige keuken/vloer/badkamer etc?

Huurders die zelf voorzieningen (ZAV’s) in hun woning hebben aangebracht mogen deze uit de woningen verwijderen en meenemen.

De huurder die de woning in Bloemwijk verlaat, heeft recht op een vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen als:

  • deze een verbetering of toevoeging aan de woning inhouden;
  • de huurder kan aantonen dat de verandering tegen betaling is aangebracht.

De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op de nieuwwaarde van de voorziening minus de afschrijvingen. Wij komen bij u langs om te bekijken wat u heeft als ZAV en gaan met u in overleg over een redelijke vergoeding.

Let op: alleen zelf aangebrachte voorzieningen die zijn aangebracht vóór het sloopbesluit van 20 februari 2018 komen voor een vergoeding in aanmerking.

Wat als ik zelf niet in staat ben om dozen in te pakken, te verhuizen of te schilderen? Dan is die €6095,- niet genoeg om twee keer te kunnen verhuizen en herinrichten?

Van Alckmaer wil dat iedereen zo goed mogelijk kan verhuizen naar een geschikte woning. Daarvoor is in principe de verhuiskostenvergoeding bedoeld. Toch kan het voorkomen dat u meer hulp nodig heeft dan andere bewoners. U bent bijvoorbeeld minder valide of op leeftijd. Als u extra hulp nodig heeft, kunt u dit aangeven tijdens het persoonlijke gesprek dat wij nog met u gaan voeren. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een oplossing.

Waar heb ik recht op bij eventuele terugkeer in de wijk qua grootte van de woning?

In de wet is geregeld op welke type woning u recht heeft. Dat heet ‘passend toewijzen’. Het type woning waar u recht op heeft, is onder andere afhankelijk van de grootte van uw huishouden. Zo mogen wij aan eenpersoons huishoudens geen eengezinswoning met drie of meer slaapkamers toewijzen. Aan iemand die alleen woont, mogen wij wel een eengezinswoning met één of twee slaapkamers toewijzen.

Ik wil nu al verhuizen, kan dat en krijg ik dan ook een vergoeding?

Ja, als u vanaf nu definitief wilt verhuizen naar een andere woning en niet wilt terugkeren naar Bloemwijk, betalen wij u de verhuiskostenvergoeding van € 6.095,– in één keer uit.  U kunt al eerder stadsvernieuwingsurgentie vragen bij ons zodat u met voorrang kan reageren op de woningen via het SVNK. De stadsvernieuwingsurgentie is alleen geldig voor de gemeente Alkmaar. Let op: als u een huurachterstand heeft, wordt het bedrag van de huurachterstand verrekend met het bedrag van de verhuiskostenvergoeding.

Wanneer krijg ik stadsvernieuwingsurgentie?

Minimaal 1,5 jaar voordat uw woning wordt gesloopt, voeren wij uw stadvernieuwingsurgentie in op uw account bij het SVNK. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
Wanneer u precies urgentie krijgt hangt af van een bepaalde datum, dit noemen wij peildatum. De peildatum is afhankelijk van de volgorde waarin de woningen worden gesloopt. Omdat wij willen voorkomen dat de hele buurt tegelijk gaat verhuizen, hanteren wij verschillende peildatums. Wij informeren u tijdig over de peildatum die voor u geldt.

Wat ga ik betalen voor een wisselwoning?

Als u naar een wisselwoning gaat, betaalt u dezelfde kale huur (huur zonder kosten voor gas, water en elektra) als voor uw huidige woning. Let op: de kosten voor gas, water en licht zijn afhankelijk van uw verbruik.

Gaat mijn huur omhoog als ik terug wil keren naar een nieuwe woning in Bloemwijk?

Dat kunnen wij u nu nog niet zeggen. Als u in aanmerking komt voor huurtoeslag, is het vaak zo dat u bij een hogere huurprijs voor een sociale huurwoning eveneens meer huurtoeslag kunt ontvangen. Op de website van de belastingdienst treft u alle informatie over huurtoeslag aan. Hier kunt u de voorwaarden op nalezen die gelden voor u en uw eventuele medebewoners. Maar ook kunt u hier, geheel vrijblijvend, een proefberekening maken. De hoogte van uw huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van een nieuwe huurprijs, uw inkomen en uw eventuele vermogen.

Daarnaast speelt uw leeftijd en uw gezinssamenstelling een rol. Tevens worden de nieuwe woningen in Bloemwijk zeer energiezuinig waardoor uw energierekening ook beduidend lager kan zijn, afhankelijk van uw energiegebruik.

Als uw huur hoger is dan uw huidige huur en u heeft geen recht op huurtoeslag dan komt u mogelijk in aanmerking voor de huurgewenningsbijdrage. De bijdrage geldt voor huurders die een huursprong maken van meer dan €50,- per maand en die gezien hun inkomen niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. De huurgewenningsbijdrage gaat over een maximum bedrag van €180,- per maand, waarvan de huurder de eerste €25,- zelf moet betalen.

De huurgewenningsbijdrage bedraagt per maand:

  • Het 1e jaar: 75% van het verschil tussen de oude en nieuwe netto huur minus €25,-
  • Het 2e jaar: 50% van het verschil tussen de oude en nieuwe netto huur minus €25,-
  • Het 3e jaar: 25% van het verschil tussen de oude en nieuwe netto huur minus €25,-

Hoe word ik verder op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen?

In principe verspreiden wij maandelijks een nieuwsbrief met daarin nieuws over de laatste ontwikkelingen. Via de website www.bloemwijkalkmaar.nl kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt er zelf voor kiezen of u de nieuwsbrief digitaal of per post wenst te ontvangen. Ook worden alle nieuwsberichten apart op de website vermeld. Tot slot nodigen wij u in de toekomst uit voor bewonersbijeenkomsten. Tijdens de bewonersbijeenkomsten wordt u bijgepraat over alle ontwikkelingen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen staat Team Bloemwijk altijd voor u klaar!
U kunt uw vragen e-mailen naar bloemwijk@vanalckmaer.nl. En u kunt telefonisch contact met ons opnemen.

Ook houden wij inloopspreekuur op dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 17.00 uur in de Boomkampstraat 5.

Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek buiten de inloopspreekuren om, dan kunt u een afspraak maken.

© Copyright 2017 - Bloemwijk