Klankbordgroep wordt professioneel en onafhankelijk begeleid

Bij de huis-aan-huisgesprekken hebben we u gevraagd of u wilde deelnemen aan een klankbordgroep. Daar is een grote groep van ruim veertig bewoners in geïnteresseerd. De klankbordgroep gaat binnenkort van start en moet daarvoor eerst worden samengesteld met een goede verhouding van mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en een vertegenwoordiging van de verschillende woonblokken of straten.

Om dit in goede banen te leiden en om de klankbordgroep ook verder in het proces te begeleiden, heeft de huurdersvereniging van Van Alckmaer de Woonbond gecontracteerd. De Woonbond is een externe, deskundige en onafhankelijke organisatie die bewoners helpt bij procesmatige zaken. Zij zijn ‘de stem van hurend Nederland’ en ondersteunen en adviseren dan ook objectief bij het proces dat Van Alckmaer zal voorstellen.

De bewoners die zich hebben opgegeven voor de klankbordgroep, worden binnenkort benaderd door de Woonbond.