Tijdelijke woning

Wanneer woningen leeg komen te staan in Bloemwijk, kan dat een ongezellige sfeer geven. Daarom kiezen wij ervoor om deze woningen tijdelijk te verhuren. We hebben met de organisatie De Kabath een overeenkomst dat zij tijdelijke bewoners gaan selecteren en screenen. We denken dan aan leuke, nette, tijdelijke huurders. Mensen die misschien ook nog iets voor de buurt terug willen doen, bijvoorbeeld het openbare groen bijhouden in de buurt. De Kabath zorgt voor de begeleiding van de tijdelijke huurders en voor de controle. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er gezellige tijdelijke buren komen wonen.

Heeft u zelf nog goede of leuke ideeën om de wijk leefbaar te houden of om nieuwe, tijdelijke bewoners te ontmoeten, dan horen we dat graag. Mail naar bloemwijk@vanalckmaer.nl.