Klankbordgroep langs de deuren

Het Sociaal plan is in april dit jaar bezorgd bij alle bewoners. De Klankbordgroep…