De klankbordgroep

Er hebben zich veel mensen aangemeld voor deelname aan de klankbordgroep. De klankbordgroep zal tijdens het proces als bewonerscommissie fungeren. De Woonbond zal de klankbordgroep ondersteunen bij het proces.

Na de eerste bijeenkomst op 8 februari, zijn twaalf kandidaten voor de voorlopige klankbordgroep overgebleven. Uiteindelijk worden de leden van de definitieve klankbordgroep officieel gekozen door de andere bewoners. Op 6 maart kwam de voorlopige klankbordgroep bij elkaar om de officiële kandidaatstelling voor te bereiden. Binnenkort worden de kandidaten voor de klankbordgroep in een nieuwsbrief aan alle bewoners voorgesteld. De bewoners kunnen reageren en hun stem uitbrengen. Vervolgens worden de kandidaten die zitting nemen in de klankbordgroep definitief gekozen.