Staat het al in uw agenda?

Informatie-avonden: 20 en 22 februari

Op dinsdag 20 en donderdag 22 februari zijn de informatieavonden waarop de resultaten van de onderzoeken met u worden gedeeld. U krijgt te horen wat de staat van de woningen is, wat de mogelijkheden zijn qua aanpak en wat de volgende stappen zijn in het proces. U wordt voor één van beide avonden uitgenodigd via een brief. Op deze manier kunnen we zo veel mogelijk bewoners te woord staan.

De eigenaren die een huis hebben in het plangebied, krijgen een uitnodiging voor een ander moment waarop zij worden bijgepraat over de resultaten van de onderzoeken.

Informatie-avonden: dinsdag 20 of donderdag 22 februari

Tijdstip: 19.30 uur

Locatie: De Vest, Alkmaar