Wanneer kan ik verhuizen?

Sommige bewoners hebben tijdens de huis-aan-huisgesprekken aangegeven wel te willen verhuizen naar een andere wijk. Zij stelden de vraag vanaf wanneer verhuiskosten voor een eenmalige verhuizing worden vergoed. Dat is vanaf een peildatum die nog moet worden vastgesteld. Tijdens de informatie-avonden in februari krijgt u informatie over wat een peildatum is, over eventueel verhuizen en de vergoedingen waar u eventueel recht op heeft.