Wat te doen bij leegstand

Er staan drie woningen leeg in Bloemwijk. Wat gebeurt er met de woningen die leeg zijn of komen?

Voor de leefbaarheid van de wijk vinden we het belangrijk om lege woningen tijdelijk te verhuren. We werken aan een plan om dit goed invulling te geven en huurders te zoeken, die zo goed mogelijk passen bij de wijk. We zorgen er in ieder geval voor dat de wijk leefbaar blijft..

Heeft u zelf nog goede of leuke ideeën om de wijk leefbaar te houden of om nieuwe, tijdelijke bewoners te ontmoeten, dan horen we dat graag. Mail naar bloemwijk@vanalckmaer.nl of bel 06 – 36 08 12 02.