De brief van Liander

Een aantal bewoners heeft een brief van Liander gekregen met een afspraak voor het vervangen van de huidige gasmeter en elektrameter. We hebben contact gezocht met Liander en Dynniq (hun uitvoerende organisatie). Liander bleek het plan te hebben om alle meters in Bloemwijk te vervangen door slimme meters. Er is nu afgesproken dat Liander wacht op de resultaten van de onderzoeken. Ze hebben besloten de meterwissel uit te stellen tot na 2018 totdat er een plan ligt voor Bloemwijk. Meters die al geïnstalleerd zijn, kunnen gewoon blijven zitten. Vanaf afgelopen maandag 20 november zijn alle afspraken geannuleerd.

Dat heeft ook voor onrust gezorgd. Sommige bewoners hebben Liander gebeld en hebben te horen gekregen dat de afspraken zijn afgezegd omdat de wijk wordt gesloopt. We hebben gevraagd aan Liander om over het afzeggen zorgvuldig te communiceren omdat er nu juist nog geen plan is. Zij hebben echter een datasysteem waarin ze moeten aangeven waarom afspraken niet door gaan. In dat systeem kunnen ze alleen als reden aangeven: asbest of sloop. Dat betekent dat nu in hun systeem staat dat de woningen in Bloemwijk worden gesloopt.

We vinden dit allemaal erg ongelukkig en snappen dat bewoners hier onzeker van worden. We kunnen er echter niets aan doen hoe Liander zijn data beheert. We willen nogmaals benadrukken dat er echt nog geen plan ligt voor de aanpak van Bloemwijk. We zijn nog druk bezig met de onderzoeken naar de woningkwaliteit. Naar verwachting is in februari de volgende bewonersbijeenkomst.