‘Goed dat er naar bewoners geluisterd wordt’


De bewonersavonden op 11 en 12 juli waren het startschot voor het proces naar een vernieuwde, duurzame Bloemwijk. De bewoners waren uitgenodigd in Theater De Vest en u bent met veel mensen gekomen. De eerste avond waren er ongeveer 60 buurtbewoners, de tweede avond rond de 75.

 
We hadden in de uitnodigingsbrief al gezegd dat er nog geen plannen voor de wijk zijn. De presentatie ging dan ook voornamelijk over hoe het proces gaat verlopen. Wat gaan we doen en wat kunt u verwachten in de komende tijd? Over dit proces kunt u ook meer lezen in deze nieuwsbrief en op de website. Eerst komt er een bouwkundig onderzoek en volgen er persoonlijke gesprekken bij u thuis. Dan worden de resultaten gepresenteerd in een volgende bewonersavond. En vervolgens gaan we samen met u bouwen aan een vernieuwde Bloemwijk.
 
We vinden het belangrijk dat u actief meedenkt over een nieuwe wijk. Het is immers uw woon- en leefomgeving. We vinden het ook belangrijk dat u gehoord wordt. Daarom was er na de presentatie veel tijd voor kennismaking met de leden van Team Bloemwijk en voor het stellen van individuele vragen. Veel mensen hebben dit als prettig ervaren.
 
Ondanks dat de reacties heel verschillend waren, gingen veel bewoners positief gestemd naar huis. De ene bewoner wil absoluut nooit zijn huis uit, de ander kan niet wachten tot er wat gebeurt. Dat is ook niet verwonderlijk, de een heeft zijn huis mooi opgeknapt, de ander heeft een huis in slechte staat en woont niet meer comfortabel. Dat verschillende bewoners anders tegen vernieuwing aankijken, is dus niet gek. De meeste mensen willen wel graag in de wijk blijven wonen, wat er verder ook gebeurt. De eerste suggesties werden al gedaan: meer parkeerplaatsen, geen gas, geen hoogbouw, meer comfort. Veel vragen die werden gesteld, zijn beantwoord op de website bij de knop Vragen. De gesprekken op de bewonersavonden gingen verder over brandveiligheid, schimmel en vocht, parkeren, grotere woningen, kleinere woningen, moestuintjes en of er gesloopt gaat worden of gerenoveerd.
 
We begrijpen dat dit voor u een spannende tijd is, waarin u het liefst vandaag duidelijkheid wilt hebben. Gelukkig bedenken we de plannen tegenwoordig niet meer achter ons bureau, maar willen wij echt samenwerken met onze huurders door samen voort te bouwen op de resultaten van de diverse onderzoeken.
 
Ten slotte kregen we veel positieve reacties van u als: ‘ik hoop op een leuke samenwerking’, ‘wat goed dat er uitgebreid naar bewoners wordt geluisterd’ en ‘ik wil graag een mooi, fijn huis’. Veel bewoners hebben ook aangegeven dat ze graag willen meedenken over een vernieuwde wijk. Daar zijn wij heel blij mee. We spreken u binnenkort bij u thuis.