Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u vragen die veel mensen aan ons hebben gesteld, met het antwoord. Sommige vragen kunnen we helaas nog niet beantwoorden.

 

Als uw vraag er niet bij staat, kunt u het formulier onder aan de pagina invullen. U kunt daar uw vraag kwijt en die naar ons zenden. We geven u altijd een reactie, ook als het antwoord er misschien nog niet is. Als het een vraag is, die meerde bewoners bezighoudt, voegen we de vraag toe aan onderstaande lijst. Als u op een vraag in de lijst klikt, ziet u het antwoord.

Om welke woningen gaat het?

Wat gaat Van Alckmaer met de woningen doen?

Zoals wij u op de bewonersavonden van 20 en 22 februari 2018 hebben verteld, is er helaas geen andere optie dan de woningen in Bloemwijk te slopen en nieuwe woningen te bouwen. Uit het technisch onderzoek, dat is uitgevoerd door Pieters Bouwtechniek, blijkt dat onder andere de binnen- en buiten muren, vloeren, daken en funderingen vervangen moeten worden.

Ons uitgangspunt bij renovatie is om een energieneutrale woning te realiseren. Helaas lukt dat niet bij renovatie van de huidige woningen in Bloemwijk, wel bij nieuwbouw. Daarnaast levert grootschalige renovatie, bouwtechnisch en qua wooncomfort, niet op wat Van Alckmaer voor ogen heeft.

Waar moet ik heen als mijn woning wordt gesloopt?

Minimaal 1,5 jaar voordat uw woning wordt gesloopt, krijgt u een speciale urgentieverklaring (stadsvernieuwingsurgentie) waarmee u als woningzoekende voorrang krijgt op woningen die worden geadverteerd via www.svnk.nl. Wij helpen u hierbij als dit nodig is. Bijvoorbeeld als u geen computer heeft.

Heb ik terugkeergarantie?

Alle informatie over de terugkeermogelijkheid naar Bloemwijk wordt in het sociaal plan vastgelegd. Dit sociaal plan wordt in overleg met de klankbordgroep en de Woonbond opgesteld.

Krijg ik een vergoeding bij verhuizing?

Ja, u krijgt van Van Alckmaer een verhuiskostenvergoeding. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het verhuizen en herinrichten. Vanaf 16 februari 2018 is het landelijk vastgestelde bedrag € 5.993,-. Dit bedrag wordt ieder jaar voor 1 maart gewijzigd. De Rijksoverheid bepaalt de hoogte van een verhuiskostenvergoeding.

Krijg ik 1 of 2 keer een verhuiskostenvergoeding bij een wisselwoning?

De verhuiskostenvergoeding is een vast bedrag dat u éénmalig ontvangt, ongeacht het aantal verhuizingen. Gaat u verhuizen naar een wisselwoning, dan ontvangt u eerst de helft van de verhuiskostenvergoeding. Als u de wisselwoning verlaat (u keert terug naar de wijk), dan ontvangt u de andere helft van het bedrag. Verhuist u niet naar een wisselwoning maar naar een andere woning waar u definitief blijft wonen, dan krijgt u de verhuiskostenvergoeding in één keer uitbetaald.

Krijg ik – naast de verhuiskostenvergoeding – ook een vergoeding voor mijn huidige keuken/vloer/badkamer etc?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vergoeding krijgen voor voorzieningen die u zelf heeft aangebracht zoals een nieuwe keuken, vloer of badkamer in uw huidige woning. In het sociaal plan wordt precies beschreven wanneer u in aanmerking kunt komen voor een vergoeding van de voorzieningen die u zelf heeft aangebracht.

Wat als ik zelf niet in staat ben om dozen in te pakken, te verhuizen of te schilderen? Dan is die €5993,- niet genoeg om twee keer te kunnen verhuizen en herinrichten?

Van Alckmaer wil dat iedereen zo goed mogelijk kan verhuizen naar een geschikte woning. Daarvoor is in principe de verhuiskostenvergoeding bedoeld. Toch kan het voorkomen dat u meer hulp nodig heeft dan andere bewoners. U bent bijvoorbeeld minder valide of op leeftijd. Als u extra hulp nodig heeft, kunt u dit aangeven tijdens het persoonlijke gesprek dat wij nog met u gaan voeren. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een oplossing.

Waar heb ik recht op bij eventuele terugkeer in de wijk qua grootte van de woning?

In de wet is geregeld op welke type woning u recht heeft. Dat heet ‘passend toewijzen’. Het type woning waar u recht op heeft, is onder andere afhankelijk van de grootte van uw huishouden. Zo mogen wij aan eenpersoons huishoudens geen eengezinswoning met drie of meer slaapkamers toewijzen. Aan iemand die alleen woont, mogen wij wel een eengezinswoning met één of twee slaapkamers toewijzen.

Ik wil nu al verhuizen, kan dat en krijg ik dan ook een vergoeding?

Ja, als u vanaf nu definitief wilt verhuizen naar een andere woning en niet wilt terugkeren naar Bloemwijk, betalen wij u de verhuiskostenvergoeding van € 5.993 in één keer uit. U krijgt nu nog geen stadsvernieuwingsurgentie. Dit betekent dat u zelf een woning moet zoeken op basis van uw eigen inschrijfduur bij het SVNK. U kunt natuurlijk ook op een andere manier een nieuwe woning zoeken. Let op: als u een huurachterstand heeft, wordt het bedrag van de huurachterstand verrekend met het bedrag van de verhuiskostenvergoeding.

Wanneer krijg ik stadsvernieuwingsurgentie?

Minimaal 1,5 jaar voordat uw woning wordt gesloopt, voeren wij uw stadvernieuwingsurgentie in op uw account bij het SVNK. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
Wanneer u precies urgentie krijgt hangt af van een bepaalde datum, dit noemen wij peildatum. De peildatum is afhankelijk van de volgorde waarin de woningen worden gesloopt. Omdat wij willen voorkomen dat de hele buurt tegelijk gaat verhuizen, hanteren wij verschillende peildatums. Wij informeren u tijdig over de peildatum die voor u geldt.

Wat ga ik betalen voor een wisselwoning?

Als u naar een wisselwoning gaat, betaalt u dezelfde kale huur (huur zonder kosten voor gas, water en elektra) als voor uw huidige woning. Let op: de kosten voor gas, water en licht zijn afhankelijk van uw verbruik.

Gaat mijn huur omhoog als ik terug wil keren naar een nieuwe woning in Bloemwijk?

Dat kunnen wij u nu nog niet zeggen. Als u in aanmerking komt voor huurtoeslag, is het vaak zo dat u bij een hogere huurprijs voor een sociale huurwoning eveneens meer huurtoeslag kunt ontvangen. Op de website van de belastingdienst treft u alle informatie over huurtoeslag aan. Hier kunt u de voorwaarden op nalezen die gelden voor u en uw eventuele medebewoners. Maar ook kunt u hier, geheel vrijblijvend, een proefberekening maken. De hoogte van uw huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van een nieuwe huurprijs, uw inkomen en uw eventuele vermogen.

Daarnaast speelt uw leeftijd en uw gezinssamenstelling een rol. Tevens worden de nieuwe woningen in Bloemwijk zeer energiezuinig waardoor uw energierekening ook beduidend lager kan zijn, afhankelijk van uw energiegebruik.

Hoe word ik verder op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen?

In principe verspreiden wij maandelijks een nieuwsbrief met daarin nieuws over de laatste ontwikkelingen. Via de website www.bloemwijkalkmaar.nl kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt er zelf voor kiezen of u de nieuwsbrief digitaal of per post wenst te ontvangen. Ook worden alle nieuwsberichten apart op de website vermeld. Tot slot nodigen wij u in de toekomst uit voor bewonersbijeenkomsten. Tijdens de bewonersbijeenkomsten wordt u bijgepraat over alle ontwikkelingen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen staat Team Bloemwijk altijd voor u klaar.
U kunt uw vragen e-mailen naar bloemwijk@vanalckmaer.nl. En u kunt telefonisch contact met ons opnemen. Ook houden wij inloopspreekuur op de Boomkampstraat 5. De tijden van de eerstvolgende inloopspreekuren treft u op de nieuwsbrief van januari 2018 of op onze website
www.bloemwijkalkmaar.nl. Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek buiten de inloopspreekuren om, dan kunt u een afspraak maken.

Stel uw vraag

© Copyright 2017 - Bloemwijk